YayaStudio
אסטרטגיה שיווקית | מיתוג 
yayayellowLs.jpg

EHS CYBER

מיתוג ועיצוב אתר

מיתוג לחברה שמומחית בצחומי הבטחון בסייבר ו EHS.

איפיון קריאטיבי, עיצוב סמליל והגדרת שפה ויזואלית אחידה לחומרים תדמיתיים ושיווקיים