YayaStudio
אסטרטגיה שיווקית | מיתוג 
yayayellowLs.jpg

פה - הוצאת ספרים

זה לא עוד עיצוב של אתר.
זה עיצוב של אתר בו כל אלמנט קיבל איפיון של איור, במטרה להדגיש דרך השפה העיצובית את האופי האישי והאינטימי של הוצאת הספרים.