YayaStudio
אסטרטגיה שיווקית | מיתוג 
yayayellowLs.jpg

לוגו | פרינט | שלטי חוצות

מיתוג ביה״ס ישובי - עיצוב לוגו, חומרים תדמיתיים - החל מניירת משרדית, כובעים, חולצות ועד שלטי חוצות.
כל העבודות הינן פרי יצירתם של התלמידים, תפקיד הסטודיו היה להוציא לאור את היצירתיות וחופש היצירה שהיה מוחבא בין קיורת בין הספר. בזכות הפרוייקט הועלתה תערוכה לעבודות התלמידים.
העבודה התבצעה כולה במסגרת התנדבות לקהילה.

גוונים - ביה״ס יסודי, אורנית