YayaStudio
אסטרטגיה שיווקית | מיתוג 
yayayellowLs.jpg

המשימה: אסטרטגיה, מיתוג, ניהול המערך השיווקי

מיתוג משרד נסיעות בוטיק,מומחה לטיולים לאפריקה.
תהליך המיתוג התחיל עם איפיון מוקפד והבנת הבידול - בעלת העסק היא הליבה של העסק - הצמיחה את הסמליל המאויר בדמותה.
לאחר השלמת הסמליל התפתחה השפה המיתוגית של העסק שקיבלה ביטוי בכל החומרים הגרפיים של העסק.

Travel With Rachel