YayaStudio
אסטרטגיה שיווקית | מיתוג 
yayayellowLs.jpg

אופק לבן

בניית שפה ויזואלית לאתר למתנות לועדי עובדים וחברות.
עיצוב האתר + עיצוב סדרת איורים מותאמים לכל קטגוריה + עיצוב סדרת באנרים מותאמת ליעדים שונים בשנה + עיצוב באנרים מכרתיים
זו היתה ההתחלה