YayaStudio
אסטרטגיה שיווקית | מיתוג 
yayayellowLs.jpg

WESTHAMco

המשימה: מיתוג

בניית שפה ויזואלית לחברה שמפתחת מוצר למיגור בעיית היתושים בהתמקדות על אזורים בעייתים באפריקה.

עיצוב כל החומרים השיווקיים - אתר, כרזות לכנסים, עלונים ועד לאריזת הקרטון להפצה.